Goed gesprek, maar een ander resultaat

Goed gesprek, slecht resultaat. Met Henk Brussel praten we over goede gesprekken die niet opleveren wat je ervan hoopt.

En over ‘moeten’ groeien en vernieuwen, maar uiteindelijk accepteren dat je alles liever zo lang mogelijk laat zoals het is, tot dat het niet meer kan. Een aflevering met een boel realisme, kortom.

Henk werkte voor de Katholieke Kerk en begeleidde parochiefusies en kerksluitingen – processen van verlies én samen zoeken naar nieuwe identiteit.