Privacy statement

Ik gebruik geen cookies, volg je niet met Google Analytics en heb ook geen Facebook-pixel. Ik bewaar NAW-gegevens, bankrekeningnummers en BTW-nummers om met je te communiceren en onze overeenkomsten uit te voeren. Ik bewaar ze zolang als wettelijk noodzakelijk is.

Register van verwerkingsactiviteiten

Ik houd een register bij waarin staat welke persoonsgevens ik verwerk, waarom, en op welke grondslag. Het is op aanvraag toegankelijk voor de relevante autoriteit.

Rechten als betrokkene

Je hebt het recht op het inzien, het veranderen van, de vernietiging van en het ontvangen van de door mij geregistreerde data, mits daar geen wettelijke bezwaren tegen zijn. Neem contact met me op als je een privacygerelateerde klacht hebt. Je kan ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.